وقتی شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن لایف با وجود این که موشکافانه و دقیق اقدام به استخدام نیرو می کرد، به دلیل ترک کار هشتاد درصد فروشندگان خود پس از چهار سال متحمل هزینه ی بسیاری برای استخدام و آموزش فروشندگان جدید می شد، مدیر این شرکت مشکل خود را با پروفسور سلیگمن در میان گذاشت و در پی آن پژوهش های گسترده ای صورت گرفت که در پژوهش جامع پایانی که شامل استخدام کارمندان فروش جدید و بررسی عملکرد آن ها در طول چند سال بود، مشخص شد، استعداد و انگیزه در شروع کار می تواند سبب موفقیت هایی گردد اما آن چه با گذشت زمان سبب تولید مداومت و پافشاری می گردد، خوش بینی است. در این بررسی نیروی ویژه که نمره ی آزمون سبک اسنادی آن ها در پنجاه درصد بالا قرار داشت (خوش بین ترین ها) از بین کسانی انتخاب شده بودند که نمره ی قابل قبولی در آزمون شغلی صنعت بیمه نگرفته بودند و در شرایط استخدام عادی مردود اعلام می شدند، اما آن ها استخدام شدند و آموزش دیدند. عملکرد عالی این گروه ویژه در مقایسه با داوطلبین استخدام که طبق معمول و با اصول متعارف استخدام می شدند که در خوش بینی متوسط یا پایین بودند، سبب سیاست های جدید استخدام نیروی انسانی در صنعت بیمه شد.

نظریه ی سبک توضیحی موفقیت می گوید به منظور انتخاب اشخاص مناسب برای کاری چالش برانگیز، باید به سه موضوع مهم توجه داشته باشید:

  • استعداد
  •  انگیزه
  • خوش بینی

دیدگاهتان را بنویسید