تایپ شخصیتی در گروه های خاص

مارکت توسعه نرم افزاری در جهان حدود پنجاه سال است که رو به گسترش روز افزون است و در این سال ها ارزش رشد جهانی این مارکت بسیار قابل توجه و چشم گیر بوده است. از این رو بررسی شخصیت به عنوان مفهومی که رفتار و ویژگی های افراد را نشان می دهد در شاغلین این گروه مورد توجه قرار گرفته است. در این جا به پژوهش هایی پرداخته می شود که براساس نظریه های کارل یونگ و ابزار سنجش مایرز-بریگز بر روی این گروه مشاغل صورت گرفته است. براساس مروری که بر روی این پژوهش ها صورت گرفت، مشخص شد که براساس آزمون MBTI بیشترین درصد این گروه ( مهندسین نرم افزار، برنامه نویسان و توسعه دهندگان و … ) دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند که یعنی درون گرا، حسی، منطقی و قضاوتی هستند. درون گراها استقلال در کار، محیط آرام و گروه های کوچک را ترجیح می دهند. افراد حسی کسانی هستند که بیشتر دوست دارند با ابزار، ماشین و داده ها و مفاهیم دقیق سر و کار داشته باشند. منطقی ها کسانی هستند که بیشتر کارهایی را که در آن هوش نقش پر رنگ دارد را ترجیح می دهند. قضاوتی ها در سازمان هایی می توانند کار کنند که ساختار محیط منظم و ساختار یافته داشته باشند. این نوع از افراد آماده پذیرش مسئولیت و ادامه دادن تا رسیدن به هدف هستند و برای همپای جهان بودن تمایل مداوم به یادگیری دارند. به طور کلی آن ها عمل گرایان سازنده ای هستند که علاقمندند با استفاده از منطق، حقایق و دلایل به نتایج محسوسی دست یابند. در واقع آن ها به دنبال اطلاعات از نوع حقایق و جزئیات و دستیابی به یک درک واقع بینانه از جهان هستند.

 

 

در بین برنامه نویسان و توسعه دهندگان شمار قابل توجهی از هدف گرایانی که به هیچ عنوان از هدف نهایی خود منحرف نمی شوند، دیده می شوند، آن ها در تمام دوران زندگی سعی می کنند کابردی فکر کنند و حل مسئله کنند. از سوی دیگر در این گروه کمال گرایی (پرفکشنیسم) و عدم شادکامی و عدم رضایت از زندگی شایع است.

دیدگاهتان را بنویسید