یکی از مقوله های چالش برانگیز در حوزه ی منابع انسانی “انگیزش کارکنان” است. با وجود راهنماها و دستورالعمل های زیاد، ایده ها و ابزارهای مناسبی که در عمل بتوانند موفق باشند کم یاب اند. کسانی که این مهم را برعهده دارند از یک سو می بایست برای خلق و نگهداشت یک محیط و جو مثبت در میان کارکنان سخت تلاش کنند و از سوی دیگر باید با چالش های مدیریتی و موضوع بودجه روبرو شوند. از این رو، ایده هایی که در عین افزایش انگیزش و بهبود عملکرد بتوانند با هزینه ی کم قابل اجرا باشند بسیار با ارزش اند.
پیش از بررسی عناصر یک برنامه ی انگیزش موفق یا هر گونه چگونگی اجرا و امکان سنجی آن، ابتدا لازم است به فهرست مهم ترین دلایلی که سبب نگهداشت کارکنان می شود نگاهی فکورانه بیاندازیم:
– امکان یادگیری، رشد و توسعه در مسیر شغلی
– کار هیجان انگیز و چالش برانگیز
– معنا در کار (تجربه سهیم بودن در ایجاد تفاوت)
– همکاران خوب
– عضوی از یک تیم خوب بودن
– مدیر خوب
– تفریح و سرگرمی در کار
– داشتن احساس خودمختاری در انجام وظایف
– انعطاف (برای نمونه در ساعات کاری و نوع پوشش در محل کار)
– پرداخت منصفانه و مزایای جذاب
– وجود یک رهبر الهام بخش و الگو
– افتخار به نام سازمان یا محصول و خدمات با کیفیتی که ارائه می دهد
– محیط و جو بسیار عالی
– موقعیت مکانی
– امنیت شغلی
– تکنولوژی مدرن و پیشرو
ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید