انگیزش چیست؟
چه در بحث سازمانی و انگیزش کارکنان و چه در مقوله فعال کردن انگیزش بهینه برای خود آن چه پیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که ما باید به درستی و روشنی بدانیم “انگیزش چیست؟”
با چند سوال شروع کنیم:
  • آیا انگیزش یک مهارت است؟
  • آیا انگیزش ذاتی و ارثی است؟
  • آیا انگیزش مانند هوش موهبتی است که برخی افراد دارند و برخی ندارند؟
پاسخ شما چیست؟
انگیزش یک مهارت است و انسان می تواند در هر زمان و در هر مکان که بخواهد، انگیزش را با کیفیت بالا تجربه کند.
{در تفاوت میان انگیزه و انگیزش لازم به توضیح است که انگیزه سبب، علت و چیزی است که کسی را به کاری وادار کند. در صورتی که انگیزش یعنی تحریک و ترغیب. (تحریک حالتی است که در اثر دخالت یک محرک (انگیزه) به وجود می آید.)
انگیزه از جنس نیرو و انرژی است و انگیزش از جنس فرایند است. از این رو وقتی روان شناسان یا مدیران از انگیزش صحبت می‌کنند، منظورش آن ها فرایندی است که انگیزه‌ را در فرد یا تیم ایجاد کرده و میزان آن را تغییر می دهد.}
با انگیزگی یا بی انگیزگی
حتما شما هم با این پرسش مواجه شده اید و یا حتی پیش آمده خودتان این سوال را پرسیده باشید:
  • آیا آدم با انگیزه ای هستی؟
شاید این رایج ترین اشتباه در مورد مفهوم انگیزش در تفکر مردم باشد چرا که انگیزش در واقع طیفی است که به صورت چندین مدل نمود می یابد. پس پرسش درست این است که:
  • آیا برای انجام این کار انگیزه داری؟

دیدگاهتان را بنویسید