هدفمندی برنامه نویسان و توسعه دهندگان

مسیر زندگی حرفه ای (کارراهه)

تعداد کمی از برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افراز مسیر زندگی حرفه ای خود را به طور فعال و منظم مدیریت می کنند. اما واقعیت این است که موفق ترین توسعه دهندگان شانسی به موفقیت دست نیافته اند. آن ها هدفی در ذهن دارند که برای دستیابی به آن طرحی جامع که خوب در مورد آن فکر کرده اند، دارند. اگر به راستی می خواهید در دنیای رقابتی توسعه نرم افزاری به موفقیت دست یابید، باید چیزی بیشتر از فقط جلا دادن رزومه خود انجام دهید. می بایست در طول مسیر به مسائل فکر کنید و در مورد این که بهتر است چه اقدامی را، در چه زمانی و چگونه انجام دهید تصمیم بگیرید.

اهداف شما چه هستند؟

همه افراد مانند هم نیستند. افراد در مقایسه با هم ممکن است مجموعه ای از اهداف بسیار متفاوتی داشته باشند. مهم این است که اگر به دنبال دستیابی به اهدافی هستید در درجه اول باید به روشنی و وضوح بدانید که آن ها چه هستند. آن چه مشخص است این است که اکثر افراد که شامل توسعه دهندگان نرم افزار نیز می شود، در زندگی خود بدون داشتن درک درستی از چیستی اهداف خود، شناورند و آن ها نمی دانند که در زندگی در تلاش برای به انجام رساندن چه چیزی هستند. البته این یک وضعیت طبیعی برای اکثر انسان هاست. ما تمایل نداریم به اندازه ی کافی به این فکر کنیم که باید روی چه چیزی تمرکز کنیم و در نتیجه گام های ما دچار فقدان هدف و جهتگیری است.

به راندن یک کشتی در اقیانوس فکر کنید. مانند اکثریت افراد شما هم می توانید وارد کشتی شوید و بادبان ها را بالا ببرید. اما اگر یک مقصد را به روشنی انتخاب نکرده باشید، شما مسیر مشخصی برای هدایت کشتی در آن جهت ندارید و فقط بی هدف در دریا حرکت می کنید. شاید به طور شانسی سر از جزیره ای یا مکانی دیگری در آورید اما در واقع هرگز پیشرفتی نمی کنید، چرا که هر گونه پیشروی و رسیدن در صورت وجود هدف و مقصد معنا می یابد. زمانی که می دانید چه هدفی دارید و می خواهید به چه مقصدی برسید، می توانید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارید به طور فعال استفاده کنید و کشتی را در مسیری که شما را به آن جا می برد، هدایت کنید.

در مورد توسعه دهندگان نرم افزاری نیز آن چه دیده می شود این است که هنوز تعداد بسیار کمی از آن ها برای کارراهه یا مسیر حرفه ای خود هدفگذاری می کنند. چرا؟ حدسی که من می توانم بزنم این است که بیشتر برنامه نویسان و توسعه دهندگان از پایبندی به یک چشم انداز طولانی مدت برای مسیر حرفه ای خود می ترسند. آن ها می خواهند همه ی گزینه ها را برای خود باز نگه دارند زیرا که آن ها از انتخاب یک مسیر و رفتن در مسیر آن هراسانند. در واقع آن ها را با سوال های ترس آوری مانند اگر این مسیر اشتباه باشد؟ اگر این مسیر مرا ببرد به جایی که دوست ندارم؟ مواجه می کنند. برخی از توسعه دهندگان حتی به این مسائل اصلا فکر نمی کنند و فقط در مسیرهای که برای آن ها اتفاق می افتد پیش می روند. قرار دادن یک مسیر مشخص برای خود بسیار کار دشواری است برای همین بیشتر افراد این کار را انجام نمی دهند و تنها کاری که می کنند این است که اولین پیشنهاد شغلی را می پذیرند و در آن شغل می مانند تا زمانی که پیشنهاد شغلی بهتری دریافت کنند یا از آن شغل اخراج شوند.

هر دلیلی که تاکنون سبب شده است برای خود هدفگذاری نکنید، حالا دیگر وقت آن است که این کار را انجام دهید. هر گامی که بدون جهتگیری مشخص بر می دارید به نوعی اتلاف عمر شماست. گام بر داشتن تصادفی و هر چه پیش آید را در مسیر حرفه ای خود رها کنید.

چگونگی هدف گذاری

شاید راه راحت این باشد که با هدف بزرگی که در ذهن دارید شروع کنید و سپس در مسیر دستیابی به آن هدف بزرگ، اهداف کوچکتری را قرار دهید که پله پله شما را برای رسیدن به هدف بزرگتان یاری کنند. یک هدف بزرگ معمولا خیلی با جزئیات مشخص نیست به ویژه این که زمان قابل توجهی برای تحقق یافتن نیاز دارد. اما هدف بزرگ شما می بایست تا حدی که بتواند به شما یک جهتگیری واضح بدهد دارای جزئیات مشخص باشد. اگر به کشتی که درباره آن صحبت کردیم برگردیم، اگر بخواهیم به چین برسیم لازم نیست در قدم اول تمام طول و عرض جغرافیای مسیر را مشخص در ذهن داشته باشیم. می توانیم ابتدا سوار کشتی شویم و سفر را به سوی چین آغاز کنیم و در طول حرکت و نزدیک شدن بیشتر به مقصد به دریافت جزئیات بیشتر بپردازیم. در ابتدا این که به سمت چین حرکت کنیم و در طول مسیر به آن نزدیک و نزدیک تر گردیم کافی است. پس هدف بزرگ شما بهتر است که اگر کاملا با جزئیات مشخص نیست اما به اندازه کافی روشن باشد که شما همیشه بتوانید تشخیص دهید در مسیر دستیابی به آن هستید یا خیر.

به این فکر کنید که در نهایت از مسیر حرفه ای خود در زندگی چه می خواهید. آیا می خواهید مدیر عامل یا مدیر فنی یک سازمان شوید؟ آیا می خواهید کار و کسب خود به عنوان یک توسعه دهنده را شروع کنید؟ آیا می خواهید به عنوان یک کارآفرین محصول خلاقانه ی خود را وارد بازار کنید؟

در تعیین هدف همه چیز به خودتان بستگی دارد. به این فکر کنید که خود شخص شما از مسیر حرفه ای زندگی تان چه می خواهید و خود را در ۵ سال و سپس ۱۰ سال آینده کجا می بینید؟ به عنوان امری بسیار مهم در زندگی تان هر چه قدر که لازم است وقت و انرژی بگذارید و به این مقوله فکر کنید.

منبع:

SOFT SKILLS, by John Z. Sonmez

دیدگاهتان را بنویسید