مصرف کننده ی صرف نباشیم!

قرار نیست و نباید همیشه یک مصرف کننده ی صرف باقی بمانیم. تعداد بی شماری مهارت وجود دارند که تسلط بر هر یک از آن ها می تواند کیفیت زندگی ما را به طور چشم گیری بهبود بخشد. با نظم و پشتکار در یادگرفتن مهارتی تازه یا انجام کاری خلاقانه می توانیم لذت خود از یک مصرف کننده به خشنودی بسیار بالاتری ارتقا دهیم به طوری که تاثیر مثبت آن سطح کیفیت کلی زندگی ما را بهبود ببخشد. به جای لذت بردن از خوردن غذای آماده، خود متفاوت آشپزی کنیم، حتی رسپی تازه ای بسازیم؛ به جای فقط خواندن نوشته های دیگران و لایک کردن یا حتی خواندن کتاب های وزین، خود بنویسیم حتی تکه ای کوتاه از فکرها و قصه های هر روزه ی زندگی مان که خود قهرمان آنیم و بارها آن را بخوانیم و کیف کنیم؛ در کنار خواندن اشعار بزرگان خود اندازه ی چند بیتی هم که شده از احساس هایمان ردیف و قافیه جور کنیم؛ به جای تماشا و لذت بردن از عکس های طبیعت، خود به گونه ای تازه از طبیعت عکس بگیریم و هزاران نمونه ی ساده و پیچیده دیگر که می توانیم از لذت تنها یک مصرف کننده بودن، فراتر رویم و به خشنودی های کوچک و بزرگ از تجربه ی ساختن و مهارت یافتن برسیم. هر مهارتی که کنجکاوانه جست و جو و با نظم، علاقه و پشتکار حاصل شود چون پنجره ای است تازه رو به بالندگی و رشد. شاید فراسوی همین دریچه های مهارت است که می توان خلاقیت را معنا بخشید. برخلاف تصور فراگیر خلاقیت چیزی شبیه یک الهام ناگهانی یا جرقه ای در تاریکی نیست که به ذهن کسی خطور می کند.

دیدگاهتان را بنویسید