آیا ۵ = ۲+۲ شما را عصبانی می کند؟
اگر این معادله یا هر باور مخالفی، خشم درون شما را بیدار می کند و عصبانی می شوید، نشان می دهد که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسب و قابل قبولی برای عقیده ی خود و آن چه فکر می کنید، ندارید.
اگر کسی ادعا کند که دو به علاوه دو می شود پنج، شما به جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی می کنید، مگر آن که دانش حساب کردن شما آن قدر کم باشد که این حرف ها در افکار شما تزلزل ایجاد کند.
بیشتر بحث های بسیار تند، آن هایی هستند که طرفین درباره موضوع مورد بحث، دلایل کافی و نگرش مناسب ندارند. شکنجه در الاهیات به کار می رود، نه در ریاضیات، زیرا ریاضیات با علم و منطق سر و کار دارد، اما در الاهیات تنها عقیده وجود دارد. بنابراین زمان هایی که پی می برید از تفاوت آرا و نظرات مخالف عصبانی می شوید، مراقب باشید؛ احتمالا با بررسی بیشتر پی خواهید برد که برای باورتان دلایل مطمئنی ندارید.

برتراند راسل

دیدگاهتان را بنویسید