روان شناسی مثبت گرا
Browsing Tag

رشد

رشد و توسعه فردی دانشجویان

زمانی که راهی دانشگاه در شهر بزرگی شد، هر روز که از شروع ترم می گذشت بیشتر شوکه می شد. واحدهای درسی در دانشگاه نسبت به مدرسه ی او در شهر کوچک شان بسیار سنگین تر و پیچیده تر بود و نحوه ی برگزاری کلاس ها نیز بسیار متفاوت شده بود. حتی متوجه…

مصرف کننده ی صرف نباشیم!

قرار نیست و نباید همیشه یک مصرف کننده ی صرف باقی بمانیم. تعداد بی شماری مهارت وجود دارند که تسلط بر هر یک از آن ها می تواند کیفیت زندگی ما را به طور چشم گیری بهبود بخشد. با نظم و پشتکار در یادگرفتن مهارتی تازه یا انجام کاری خلاقانه می…