روان شناسی مثبت گرا
Browsing Tag

#حفظ_انگیزه

نه راهبرد برای بیدار کردن انگیزه

خود را از لحاظ غرقگی امتحان کنید. چهل بار در هفته به صورت تصادفی یادآوری تنظیم کنید و هر بار که دستگاه شما پیام می دهد یادداشت کنید مشغول انجام چه کاری هستید، چه احساسی دارید و آیا غرقگی را تجربه می کنید یا خیر؟ مشاهدات خود را ثبت کنید…