روان شناسی مثبت گرا
Browsing Tag

#الهام

بخش هایی از کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت

فداکاری، عشق ورزی و تعهد مادام العمر برای جست و جوی تعالی. این شیوه خوبی برای انجام هر کاری است که قلبتان را به سمت خود می کشاند و شما را به وجد می آورد. ما باید برای یافتن خوشی ها ریسک کنیم، باید سرسختی لازم برای پذیرش خوشحالی، در کوره بی…