میهالی چیت سنت میهای

میهالی چیت سنت میهای در اروپا بزرگ شده و در سنین بین ۶ تا ۱۲ سالگی شاهد جنگ جهانی دوم بوده است. پرسشی که از دیدن آن سال ها و تجربه ی بودن در آن دوران، در ذهن او ایجاد می شود این بود که چرا تعدادی از افرادی که او از نزدیک شاهد زندگی شان بود، قدرت تحمل فجایعی را که جنگ به زندگی شان وارد کرده بود داشتند و با وجود این که جنگ، شغل، خانه، خانواده و امنیت شان را ویران کرده بود به یک زندگی عادی و پرمحتوا برگشتند.

از همان دوران نوجوانی این سوال ذهن میهالی را درگیر خود می کند؛ چه چیز به زندگی ارزشِ زیستن می دهد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش او در نوجوانی به مطالعه فلسفه روی می آورد و هم چنین مشغول هنر و درگیر مباحث دین و راه های بسیار دیگری می شود تا بتواند پرسش آن سوال را پیدا کند. تا این که، بطورِ تصادفی، با روان شناسی برخورد می کند.

در حدود شانزده سالگی زمانی که میهالی در یک پیست اسکی در سوئیس بود ، به علت شرایط آب و هوایی، برف ها آب شده بودند و او در آن جا بدون هیچ پولی سرگردان مانده بود به طوری که حتی پول رفتن به سینما را نداشت، تا این که در یک روزنامه می خواند که قرار است یک کنفرانس رایگان در مکانی در مرکز زوریخ برگزار شود که در آن در مورد بشقاب پرنده ها صحبت شود و میهالی با این فکر که حالا که نمی تواند به سینما برود، دست کم رایگان از آدم کوچولوهای سبز بشنود، راهی آن کنفرانس می شود.

مردی که سخنگوی کنفرانس آن شب بود، برای میهالی شخص خیلی جالبی بود. سخنگوی کنفراس به جای آن که درباره ی آدم کوچولوهای سبز صحبت کند، در مورد این صحبت کرد که، چگونه روان اروپاییان بوسیله ی جنگ ضربه خورده بود و حال آن ها بشقاب پرنده به آسمان می تابانند… جذابیت سخنران آن کنفرانس برای میهالی سبب شد که او بی درنگ شروع به خواندن کتاب ها و آثار او کند. آن سخنران کسی نبود جز کارل یونگ.

آشنایی با آثار یونگ سبب شد که میهالی در دانشگاه در رشته ی روان شناسی شروع به تحصیل کند و از همان آغاز بنا را بر یافتن جوهره های شادکامی قرار داد. میهالی در این مسیر تا جایی پیش رفت که شروع به فهمیدن این کرد که در کجای زندگی روزمره و تجربه های عادی زندگی، خوشی و شادی را واقعا حس می کنیم. در این بررسی از هنرمندان و دانشمندان شروع کرد تا بفهمد آن ها چه چیزی را احساس کردند که ارزش این را داشته که تمام زندگیشان را صرف اعمالی کنند که بیشتر آن ها انتظار شهرت یا ثروت از آن را نداشتند ولی کارهای با ارزشی انجام داده اند که زندگیشان را معنادار کرده است. بررسی های اولیه چیک سنت میهای به صورت مصاحبه های طولانی بوده است و سپس به شکل های دیگری پژوهش های او برای چند دهه در نقاط زیادی از دنیا و بر روی شمار بسیار زیادی از افراد گوناگون ادامه می یابد تا این که میهالی چیک سنت میهای به تدوین نظریه ی خود با نام “غرقگی” می پردازد.

به زودی در بهش “کتاب بخوانیم” سایت می توانید خلاصه ای از کتاب غرقگی را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید