روان شناسی مثبت گرا

چرا مطالعه ی شادکامی اهمیت دارد؟

پژوهش های اخیر انجام شده در آمریکا نشان می دهد، در طول سی سال گذشته، مردم آمریکا بیشتر تنها شده اند. آن ها در مقایسه با یک نسل قبل از خود به میزان یک سوم، کمتر دوستان صمیمی و نزدیک دارند و یک چهارم افراد مورد مطالعه هیچ دوست نزدیکی نداشته اند. تعداد بیشتری از افراد زمان خود را به جای گذراندن با دوستان صمیمی با غریبه ها می گذارنند، به عبارتی تنهایی…
Read More...

سونیا لوبومیرسکی _ نظریه شادکامی پایدار

خانم دکتر سونیا لوبومیرسکی (Sonja Lyubomirsky) فارغ تحصیل از دانشگاه های هاروارد و استفورد و استاد دانشگاه کالیفرنیا است که واحد های مربوط به روان شناسی اجتماعی و روان شناسی مثبت نگر را تدریس می کند. پروفسور لوبومیرسکی و همکارانش نظریه شادکامی پایدار را فرمول بندی کرده اند که در این ویدئو به توضیحی کوتاه درباره ی آن پرداخته اند. نظریه ی شادکامی…
Read More...