روان شناسی مثبت گرا

نگاهی دیگر بر تمرکز

آیا انواع تکنیک های گام به گام برای افزایش تمرکز و تغییر عادت ها تاثیر چشم گیر و پایداری دارند؟ در حالی که ما نمی دانیم ممکن است چه علتی در پشت ناتوانی ما در توجه و تمرکز باشد. خود را در موقعیت زیر در نظر بگیرید: شما براساس شناخت درست و منطقی از خود و علایق تان و انگیزش های درونی، هدف یا اهداف اصلی خود را مشخص کرده اید و به عبارتی روشن و بی تردید…
Read More...

دو ملاک ارزیابی افراد در اولین ملاقات

روان شناس اجتماعی، دکتر امی کادی پروفسور در دانشگاه های هاروارد و پرینستون، که بیش از پانزده سال در زمینه ی اولین تاثیرگذاری افراد بر یکدیگر و کشف این الگوهای تعاملی پژوهش کردند، در آخرین کتاب خود "حضور" بیان می کنند که افراد در اولین ملاقات های خود در زمانی بسیار سریع به دو پرسش در مورد فرد مقابل پاسخ می دهد: - آیا می توانم به این شخص اعتماد کنم؟…
Read More...

امیلی اصفهانی اسمیت در TED2017 زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن است.

در گذشته فکر می‌کردم که تمام هدف از زندگی پیدا کردن خوشبختی است. همه می‌گفتند موفقیت، راه رسیدن به خوشبختی است. بنابراین من رفتم به دنبال کار ایده‌آل، پارتنر ایده‌آل، آپارتمان ایده آل. ولی به جای این که احساس رضایت کنم، مضطرب و سرگردان بودم و فقط من نبودم که این حس را داشتم؛ دوستانم هم همین درگیری هارا داشتند. تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم و روان…
Read More...

(Individual Development Plans (IDPs

برنامه ی توسعه ی فردی ایجاد و به کارگیری یک نقشه ی پیشرفت فردی به عنوان یک برنامه شغلی برای موفقیت گام به گام، بخشی از نیازهای یک فرد یا یک سازمان موفق می‌باشد که می تواند نقش بسیار پررنگی در دستیابی به اهداف شغلی داشته باشد و سبب موفقیت های چشم گیر شود. IDP ابزار بی مانندی برای پیشبرد نیازهای توسعه ای و آموزشی است. برنامه ی توسعه فردی نقشه ی مسیر…
Read More...