روان شناسی مثبت گرا

انواع انگیزش با کیفیت پایین

در طیف انگیزش، انگیزش با کیفیت پایین در سه حالت بی تفاوتی، بیرونی و اجباری تجربه می شود. انگیزش در حالت بی تفاوتی این شکل از انگیزش با این گونه پرسش های ذهنی همراه است: خب که چی؟ نمی دانم چطوری از پسش برآیم؟ چیز معناداری در آن پیدا نمی کنم؟ انگیزش در حالت بی تفاوتی خلاصه می شود در توانایی کم، تلاش کم، ارزش کم در سازمان ها به ویژه در…
Read More...

عناصر لازم برای یک برنامه انگیزشی موفق سازمانی

در تدوین یک برنامه ی انگیزش برای کارکنان یک سازمان/شرکت عناصری وجود دارند که توجه به آن ها و به کارگیری آن ها برای موفقیت آن برنامه لازم و ضروری است. یک. اصول کلی انگیزش کارکنان شناخت و آگاهی از حقایق موجود و انگیزه های بالقوه ای که در زمینه انگیزش کارکنان وجود دارد. در پژوهش ها مشخص شده است رویکردهای ساده ای وجود دارند که می توانند موثرترین…
Read More...

خلاصه غرقگی(بخش پنجم)

بدن در وضعیت غرقگی زمانی که ناخشنود، افسرده یا ملول هستیم راه حلی ساده در دسترس ماست: تا آخرین حد ممکن از بدن استفاده کنیم. امروزه بیشتر افراد به اهمیت سلامتی و تناسب اندام آگاهی دارند. اما بیشتر اوقات ظرفیت تقریبا نامحدودی که بدن برای خشنودی در اختیار می گذارد، استفاده نشده باقی می ماند. عده کمی یاد می گیرند با ظرافت یک بندباز حرکت کنند، با نگاه…
Read More...

هدفمندی برنامه نویسان و توسعه دهندگان

مسیر زندگی حرفه ای (کارراهه) تعداد کمی از برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افراز مسیر زندگی حرفه ای خود را به طور فعال و منظم مدیریت می کنند. اما واقعیت این است که موفق ترین توسعه دهندگان شانسی به موفقیت دست نیافته اند. آن ها هدفی در ذهن دارند که برای دستیابی به آن طرحی جامع که خوب در مورد آن فکر کرده اند، دارند. اگر به راستی می خواهید در دنیای…
Read More...