عجایب فرم های استخدامی

فرض کنید جهت مصاحبه برای استخدام به سازمانی مراجعه کردید و به شما فرمی داده می شود که آن را پر کنید که در آن به این گونه پرسش ها بر می خورید:

– چند حساب بانکی، در کدام بانک ها دارید؛ ملت؟ملی؟تجارت؟پارسیان؟سایر موارد را نام ببرید………در مجموع حساب های بانکی خود، منزل، گاوصندوق، داخل بالش و غیره چه قدر پول دارید؟

– آخرین باری که مهمانی رفتید کی و کجا بود؟ چه لباسی به تن کردید؟

با این مثال ها می خواستم بهتر متوجه شوید که برخی سوالات این فرم ها تا چه اندازه تجاوز به حریم خصوصی افراد و یا کاملا بی ربط است. سوال هایی مانند نوع مسکن: شخصی؟استیجاری؟پدری؟سایر…..!!!؛ میزان آخرین حقوق در شغل قبلی!!!؛ نام، نسبت، شغل، آدرس و تلفن همه ی اعضای خانواده!!!

موضوع دیگر تناسب بین پرسش و میزان فضای خالی برای پاسخ است. اگر بسیاری از این فرم های قبل از مصاحبه با در نظر گرفتن فضای لازم برای نوشتن پاسخ، دوباره پرینت شوند، تعداد صفحه ها به پنج تا شاید ده صفحه می رسد. فرض کنید سوال این است: علت ترک شغل قبلی و جلوی آن به جای دو کلمه جا هست! یا این سوال که بهترین موفقیت و بدترین شکست خود را در این شغل توصیف کنید، با فضای خالی اندازه ی نیم خط!

مسئله ی دیگر این است که در این فرم ها باید آن چه در رزومه ی خود قبلا ارائه داده ای را دوباره بازنویسی کنی! واقعا به چه علت و به چه هدفی؟

مورد دیگر باورکاوی های کاملا بی ربط به شغل است که چه در این فرم ها و چه در مصاحبه ها اتفاق می افتد. برای نمونه نظر شما در مورد عشق و ازدواج چیست؟! یا تفتیش عقاید مذهبی و سیاسی…

این در حالی است که در مصاحبه های استخدامی در کشورهای پیشرفته پرسش مستقیم در مورد سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، قصد فرزندآوری، نژاد، اصلیت، مذهب، وضعیت سربازی، توانمندی و سلامت جسمانی، تمایلات جنسی و … از یک داوطلب برای کار وجاهت قانونی ندارد. به نمونه هایی از راهنماهای موجود برای سوال های قانونی از داوطلبان کار، توجه کنید:

– نباید در مورد نزدیکترین رابطه های فرد سوالی شود، تنها پس از استخدام برای شماره ی تماس یک شخص جهت مواقع ضروری درخواست شود.

– نباید در مورد قد، وزن، توان جسمی، مصرف دارو یا سابقه ی مشکلات جسمانی و روحی سوالی شود، بلکه باید برای داوطلب شرایط کاری وابسته به توان جسمی و روحی توضیح داده شود و در صورت لزوم از او درخواست گواهی معاینه ی سلامت توسط پزشک شود.

– نباید در مورد این که فرد با چه کسی زندگی می کند و این که مثلا اگر مجرد است آیا در رابطه است، نامزد دارد، طلاق گرفته است، فرزند دارد…. سوال شود، تنها پس از استخدام برای تکمیل اطلاعات شخصی پرسنل و در حدی که مربوط به بیمه و موارد قانونی است، این اطلاعات گرفته می شود.

– نباید در مورد مهارت های که مربوط به شغل نیست سوال پرسیده شود، مثلا داشتن گواهینامه ی رانندگی و ماشین شخصی.

– نباید در مورد وجود سوابق کیفری سوالی شود، تنها می شود به داوطلب اطلاع رسانی کرد که برای استخدام در این شغل وجود گواهی عدم سوء سابقه لازم است.

با وجود این که در کشور ما تنوع نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب و … بسیار محدودتر از کشورهای پیشرفته است، بسیاری از اطلاعاتی که در این فرم ها خواسته می شود یا خصوصی و کاملا بی ربط است و یا این که در مرحله اولیه برای مصاحبه کاملا غیرضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید