روان شناسی مثبت گرا
Browsing Category

روان شناسی سازمانی

مهارت های اساسی برای موفقیت شغلی در قرن بیست و یک

در میان تمام لیست هایی که در آن به مهارت های اساسی برای رسیدن به موفقیت در قرن بیست و یکم پرداخته شده است، چه در زمینه ی فردی و چه در زمینه ی شغلی، مهارت تفکر انتقادی مشاهده می شود. ما روزانه، در مقایسه با اجدادمان در معرض صدها یا شاید هزاران برابر اطلاعات بیش‌تری قرار داریم. بنابراین، داشتن توانایی ارزیابی این اطلاعات و جداسازی اطلاعات ارزشمند از بی‌ارزش‌ها و هم چنین تحلیل، ارتباط‌یابی، درک معنای آن ها و ارتباط دادن آن ها با موضوعات دیگر، اهمیتی حیاتی دارد. هرچند که متأسفانه قدر و منزلت این توانایی به‌خوبی درک نشده است.…

کاربردی از نظریه ارزیابی شناختی

برای یک مدیر، سرپرست یا رهبر یک تیم، توانایی به وجود آوردن انگیزش پرداختن به فعالیتی در اعضای گروه خود یک ضرورت است. اما چگونگی انجام این کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع استفاده از برانگیزنده ی بیرونی برای شکل دادن رفتار دیگران و تاثیر گذاشتن بر دیگران در موقعیت های مختلف نیاز به درایت و آگاهی دارد. آگاهی از این که چگونه هر رویداد بیرونی بر افراد تاثیر می گذارد، زمینه ی شکل گیری نظریه ی ارزیابی شناختی شد. بر طبق این نظریه دو نوع هدف در پس هر برانگیزنده ی بیرونی نهفته است که نوع هدف در نتیجه ی تاثیرگذاری آن…

منظور از SMARTER GOALS چیست؟

در این جا به اصطلاح SMART(ER) GOALS به عنوان مبحثی در روان شناسی صنعتی سازمانی و مدیریت که مربوط به ویژگی های لازم برای یک هدف است پرداخته می شود. بر طبق مقاله ی پروفسور رابرت اس. رابین در مورد اهداف خود باید اطمینان داشته باشیم که دارای ویژگی های زیر هستند: (Specific (simple, sensible, significant مشخص (ساده،خاص) هدف شما باید روشن و مشخص باشد، یعنی دقیقا بدانید به چه می خواهید برسید، در غیر این صورت شما قادر نخواهید بود تلاش خود را متمرکز کنید و احساس کنید واقعا انگیزه رسیدن به آن را دارید. هنگام تهیه ی پیش نویس هدف، سعی…

مرور کوتاهی بر پژوهش در زمینه ی رهبری

رهبری از دیرباز پدیده ای مورد توجه و علاقه ی بسیاری از افراد، سازمان ها و گروه ها بوده است. به طوری که می توانیم بگوییم تمامی مفاهیم روان شناسی اجتماعی به نحوی به رهبری ارتباط پیدا می کند. پژوهش ها در قلمرو روان شناسی اجتماعی نیز نشان می دهد از دیرباز رهبری رکن اساسی شناخته شده است و امروزه رهبری سهم بسزایی در شکست و موفقیت سازمان ها دارد. آمارها نشان می دهند از هر 100 موسسه ی بازرگانی که آغاز به کار می کنند 50 درصد در اولین سال دست از کار می کشند و تا پایان سال پنجم تنها یک سوم درصد در حال ادامه ی فعالیت هستند. تلاش های…

دیدگاه های مختلف در مثبت گرایی سازمانی

 فلسفی این رویکرد با تاکید بر این که نبود منفی گرایی به معنی وجود مثبت گرایی نیست معتقد است باید بر روی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های کارکنان سازمان سرمایه گذاری شود.  انسان گرایانه این دیدگاه تاکید بر رشد و خودشکوفایی کارکنان دارد. این نگاه انسان گرایانه و آزادمنشانه با ایجاد فرصت بالندگی و پیشرفت کارکنان، به پیشبرد اهداف خود در عین حفظ وفاداری و ماندگاری افراد به سازمان دست می یابد. در قلمروی مدیریت منابع انسانی، داگلاس مک گریگور نیز با نظریه ی Y خود در کتاب "بعد انسانی سازمان" به این مهم پرداخته است. این نظریه یک…

دو ملاک ارزیابی افراد در اولین ملاقات

روان شناس اجتماعی، دکتر امی کادی پروفسور در دانشگاه های هاروارد و پرینستون، که بیش از پانزده سال در زمینه ی اولین تاثیرگذاری افراد بر یکدیگر و کشف این الگوهای تعاملی پژوهش کردند، در آخرین کتاب خود "حضور" بیان می کنند که افراد در اولین ملاقات های خود در زمانی بسیار سریع به دو پرسش در مورد فرد مقابل پاسخ می دهد: - آیا می توانم به این شخص اعتماد کنم؟ - آیا این شخص قابل احترام است؟ روان شناسان این دو بعد را با " قابل اعتماد بودن" و "شایستگی و صلاحیت" معرفی می کنند که هر فردی تمایل دارد با هر دو ویژگی به نظر دیگران برسد. جالب است…

(Individual Development Plans (IDPs

برنامه ی توسعه ی فردی ایجاد و به کارگیری یک نقشه ی پیشرفت فردی به عنوان یک برنامه شغلی برای موفقیت گام به گام، بخشی از نیازهای یک فرد یا یک سازمان موفق می‌باشد که می تواند نقش بسیار پررنگی در دستیابی به اهداف شغلی داشته باشد و سبب موفقیت های چشم گیر شود. IDP ابزار بی مانندی برای پیشبرد نیازهای توسعه ای و آموزشی است. برنامه ی توسعه فردی نقشه ی مسیر شغلی شماست. با استفاده از IDP شما جایگاه کنونی خود را واقع بینانه و با نکته سنجی ارزیابی می‌کنید؛ مشخص می‌کنید که در کجا هستید و به کجا می‌خواهید برسید. با این برنامه افراد مسئولیت…