روان شناسی مثبت گرا
Browsing Category

روان شناسی سازمانی

نیازهای اساسی روان شناختی

در نمودار نشاندهنده ی طیف های انگیزش مشاهده کردیم که دو عامل "نیازهای اساسی روان شناختی" (محور افقی) و "خودتنظیمی یا خود کنترلی" (محور عمودی) تعیین کننده ی کیفیت و حالت انگیزش هستند. پس لازم است به هر یک از این دو فاکتور به طور اختصاصی بپردازیم. رایج ترین علت های آسیب خوردن نیازهای اساسی روان شناختی افراد چیست؟ ⃝        فشارها و پاسخ دهی به آن ها ⃝        نادیده گرفتن احساسات ⃝        کاهش یادگیری و کسب مهارت های تازه ⃝        همه موارد بالا فشارهایی که به افراد وارد می شود و عکس العمل افراد نسبت به آن ها، زمان هایی که افراد…

تفاوت در کیفیت انگیزش

همانطور که دیدیم طیف انگیزش در سه حالت با کیفیت بالا یا انگیزش بهینه همراه است و در سه حالت با کیفیت پایین یا انگیزش کمتر از حد بهینه همراه است. انگیزش بهینه درعمق وجود انرژی و حس خوبی از درست پیش رفتن می دهد که در طولانی مدت تاثیرات بزرگی در زندگی فرد ایجاد می کند. تجربه انگیزش با سطح بالایی از کیفیت سبب بالا رفتن کیفیت زندگی در تمامی ابعاد می گردد. انگیزش کمتر از حد بهینه حتی در صورت دستیابی به هدف به فرد حس خوب ماندگار و انرژی خاصی برای ادامه دادن و پیش رفتن و رسیدن به  آن نمی دهد. تفاوت در کیفیت انگیزش کارکنان انگیزش با…

انواع انگیزش با کیفیت بالا

در طیف انگیزش، انگیزش با کیفیت بالا در سه حالت خودپذیر، یکپارچه و ذاتی تجربه می شود. انگیزش در حالت خودپذیر در این فعالیت ارزش و معنایی برای فرد وجود دارد. کاری است که با اهداف و ارزش های فرد به نوعی گره خورده است. در واقع فرد مزایا و فایده ی یک باور و رفتار را می پذیرد و هوشیارانه ارزشگذاری می کند. انگیزش در حالت یکپارچه بخشی از هویت فرد است. تقریبا آن را خود به خود انجام می دهد. حس عمیقی از دنبال کردن هدف به فرد می دهد. در واقع انگیزش در این حالت سبب خودمختارترین رفتارها می گردد. انگیزش در حالت…

انواع انگیزش با کیفیت پایین

در طیف انگیزش، انگیزش با کیفیت پایین در سه حالت بی تفاوتی، بیرونی و اجباری تجربه می شود. انگیزش در حالت بی تفاوتی این شکل از انگیزش با این گونه پرسش های ذهنی همراه است: خب که چی؟ نمی دانم چطوری از پسش برآیم؟ چیز معناداری در آن پیدا نمی کنم؟ انگیزش در حالت بی تفاوتی خلاصه می شود در توانایی کم، تلاش کم، ارزش کم در سازمان ها به ویژه در درون ایجاد تغییرها، هر چه بایدها و ترس ها به دلایلی که برای کارکنان مبهم و نامشخص است بیشتر وجود داشته باشند امکان تجربه ی بی تفاوتی در آن ها بیشتر است. انگیزش در حالت بیرونی…

طیف انگیزش

طیف انگیزش همان طور که در پست قبل بیان شد انگیزش در واقع طیفی است که به صورت چندین مدل نمود می یابد. در این طیف شش حالت ممکن برای انگیزش وجود دارد که سه نوع از آن ها انگیزش بهینه هستند و بقیه حالت های کمتر از سطح بهینه و در واقع انگیزش های با کیفیت پایین هستند. دو عامل یا متغیری که این شش حالت ممکن انگیزش را می سازند عبارت اند از: خود-تنظیمی/خودکنترلی و نیازهای روان شناختی. انگیزش با کیفیت پایین در توصیف این گروه نکته ی اساسی عدم توانایی در به تعویق انداختن است. مانند میل به خوردن فست فود یا سیب زمینی سرخ کرده یا…

انگیزش چیست؟

انگیزش چیست؟ چه در بحث سازمانی و انگیزش کارکنان و چه در مقوله فعال کردن انگیزش بهینه برای خود آن چه پیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که ما باید به درستی و روشنی بدانیم "انگیزش چیست؟" با چند سوال شروع کنیم: آیا انگیزش یک مهارت است؟ آیا انگیزش ذاتی و ارثی است؟ آیا انگیزش مانند هوش موهبتی است که برخی افراد دارند و برخی ندارند؟ پاسخ شما چیست؟ انگیزش یک مهارت است و انسان می تواند در هر زمان و در هر مکان که بخواهد، انگیزش را با کیفیت بالا تجربه کند. {در تفاوت میان انگیزه و انگیزش لازم به توضیح است که انگیزه سبب، علت و چیزی است که…

عناصر لازم برای یک برنامه انگیزشی موفق سازمانی

در تدوین یک برنامه ی انگیزش برای کارکنان یک سازمان/شرکت عناصری وجود دارند که توجه به آن ها و به کارگیری آن ها برای موفقیت آن برنامه لازم و ضروری است. یک. اصول کلی انگیزش کارکنان شناخت و آگاهی از حقایق موجود و انگیزه های بالقوه ای که در زمینه انگیزش کارکنان وجود دارد. در پژوهش ها مشخص شده است رویکردهای ساده ای وجود دارند که می توانند موثرترین راهبردهای انگیزش کارکنان را فراهم کنند. برای مثال دریافت تبریک یا تحسین فردی که کاری را خوب انجام داده است به صورت شخصی توسط مدیر و یا دریافت پیام های مثبت و انگیزه دهنده ی کتبی از طرف…

تایپ شخصیتی در گروه های خاص

مارکت توسعه نرم افزاری در جهان حدود پنجاه سال است که رو به گسترش روز افزون است و در این سال ها ارزش رشد جهانی این مارکت بسیار قابل توجه و چشم گیر بوده است. از این رو بررسی شخصیت به عنوان مفهومی که رفتار و ویژگی های افراد را نشان می دهد در شاغلین این گروه مورد توجه قرار گرفته است. در این جا به پژوهش هایی پرداخته می شود که براساس نظریه های کارل یونگ و ابزار سنجش مایرز-بریگز بر روی این گروه مشاغل صورت گرفته است. براساس مروری که بر روی این پژوهش ها صورت گرفت، مشخص شد که براساس آزمون MBTI بیشترین درصد این گروه ( مهندسین نرم…