روان شناسی مثبت گرا

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی (بخش اول)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش اول ارتباط اثر بخش و کارآمد یکی از مولفه های لازم برای موفقیت فردی در همه ی ابعاد شغلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی است و از سویی ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده یکی از مولفه…

مهارت های اساسی برای موفقیت شغلی در قرن بیست و یک

در میان تمام لیست هایی که در آن به مهارت های اساسی برای رسیدن به موفقیت در قرن بیست و یکم پرداخته شده است، چه در زمینه ی فردی و چه در زمینه ی شغلی، مهارت تفکر انتقادی مشاهده می شود. ما روزانه، در مقایسه با اجدادمان در معرض صدها یا شاید…

کاربردی از نظریه ارزیابی شناختی

برای یک مدیر، سرپرست یا رهبر یک تیم، توانایی به وجود آوردن انگیزش پرداختن به فعالیتی در اعضای گروه خود یک ضرورت است. اما چگونگی انجام این کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع استفاده از برانگیزنده ی بیرونی برای شکل دادن رفتار دیگران و…

ریشه ی خشنودی

پژوهش های گسترده نشان می دهند که رضایت و خشنودی افراد وابسته به میزان و کیفیت زمان هایی است که افراد مشتاقانه و فعالانه در حال به کارگیری مهارت های خود برای انجام کارهایی چالش برانگیز هستند. به عبارتی انجام کارهایی که به فرد حس سودمندی و…

منظور از SMARTER GOALS چیست؟

در این جا به اصطلاح SMART(ER) GOALS به عنوان مبحثی در روان شناسی صنعتی سازمانی و مدیریت که مربوط به ویژگی های لازم برای یک هدف است پرداخته می شود. بر طبق مقاله ی پروفسور رابرت اس. رابین در مورد اهداف خود باید اطمینان داشته باشیم که دارای…

تصوری نادرست از عزت نفس

مارتین سلیگمن، پدر روان شناسی مثبت گرا و رئیس سابق انجمن روان شناسی آمریکا در پژوهش های خود نتیجه گرفت که "تقریبا هیچ یافته ای وجود ندارد که نشان دهد عزت نفس اصلا موجب چیزی می شود". عزت نفس درست و سالم ارزش بسیاری دارد اما آن چه باید مورد…

آیا تمایل ذاتی انسان نسبت به منفی است یا مثبت؟

تمایلات ذاتی در همه سیستم های انسانی در جهت منفی وجود دارند، اما گرایش های ذاتی به سمت مثبت نیز وجود دارند. تمایلات ذاتی نسبت به منفی تحقیقات نشان می دهد که انسان ها به شدت به حوادث منفی واکنش نشان می دهند. بازخورد منفی تاثیر عاطفی…

نگاهی دیگر بر تمرکز

آیا انواع تکنیک های گام به گام برای افزایش تمرکز و تغییر عادت ها تاثیر چشم گیر و پایداری دارند؟ در حالی که ما نمی دانیم ممکن است چه علتی در پشت ناتوانی ما در توجه و تمرکز باشد. خود را در موقعیت زیر در نظر بگیرید: شما براساس شناخت درست و…

مرور کوتاهی بر پژوهش در زمینه ی رهبری

رهبری از دیرباز پدیده ای مورد توجه و علاقه ی بسیاری از افراد، سازمان ها و گروه ها بوده است. به طوری که می توانیم بگوییم تمامی مفاهیم روان شناسی اجتماعی به نحوی به رهبری ارتباط پیدا می کند. پژوهش ها در قلمرو روان شناسی اجتماعی نیز نشان می…

دیدگاه های مختلف در مثبت گرایی سازمانی

 فلسفی این رویکرد با تاکید بر این که نبود منفی گرایی به معنی وجود مثبت گرایی نیست معتقد است باید بر روی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های کارکنان سازمان سرمایه گذاری شود.  انسان گرایانه این دیدگاه تاکید بر رشد و خودشکوفایی کارکنان دارد. این…