روان شناسی مثبت گرا

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش چهارم)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش چهارم. هنر گوش دادن برای افرادی که در تکاپوی کسب مهارت های ارتباطی هستند اولین و مهم ترین قدم یادگرفتن مهارت درگوش دادن است. هنرگوش دادن شاهراه ژرفا بخشی به صمیمیت و حل…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش سوم)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی؛ بخش سوم. برمبنای مفهوم سازی های کارل راجرزکه نظریه ی مراجع-محور او با گسترش در موقعیت های ارتباطی مختلف به شخص-محور تغییر یافت، نحوه ی ارتباط برقرار کردن شخص با شخص را به دو بخش…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش دوم)

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش دوم. این پرسش ها راهنمای بازبینی شیوه ی هر یک از ما در برقراری ارتباط با دیگران است و درک عمیق تر مولفه های یک ارتباط یاری بخش را امکان پذیر می سازد. آیا من توسط فرد مقابل شخصی قابل…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی (بخش اول)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش اول ارتباط اثر بخش و کارآمد یکی از مولفه های لازم برای موفقیت فردی در همه ی ابعاد شغلی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی است و از سویی ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده یکی از مولفه…

مهارت های اساسی برای موفقیت شغلی در قرن بیست و یک

در میان تمام لیست هایی که در آن به مهارت های اساسی برای رسیدن به موفقیت در قرن بیست و یکم پرداخته شده است، چه در زمینه ی فردی و چه در زمینه ی شغلی، مهارت تفکر انتقادی مشاهده می شود. ما روزانه، در مقایسه با اجدادمان در معرض صدها یا شاید…

کاربردی از نظریه ارزیابی شناختی

برای یک مدیر، سرپرست یا رهبر یک تیم، توانایی به وجود آوردن انگیزش پرداختن به فعالیتی در اعضای گروه خود یک ضرورت است. اما چگونگی انجام این کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع استفاده از برانگیزنده ی بیرونی برای شکل دادن رفتار دیگران و…

ریشه ی خشنودی

پژوهش های گسترده نشان می دهند که رضایت و خشنودی افراد وابسته به میزان و کیفیت زمان هایی است که افراد مشتاقانه و فعالانه در حال به کارگیری مهارت های خود برای انجام کارهایی چالش برانگیز هستند. به عبارتی انجام کارهایی که به فرد حس سودمندی و…

منظور از SMARTER GOALS چیست؟

در این جا به اصطلاح SMART(ER) GOALS به عنوان مبحثی در روان شناسی صنعتی سازمانی و مدیریت که مربوط به ویژگی های لازم برای یک هدف است پرداخته می شود. بر طبق مقاله ی پروفسور رابرت اس. رابین در مورد اهداف خود باید اطمینان داشته باشیم که دارای…

تصوری نادرست از عزت نفس

مارتین سلیگمن، پدر روان شناسی مثبت گرا و رئیس سابق انجمن روان شناسی آمریکا در پژوهش های خود نتیجه گرفت که "تقریبا هیچ یافته ای وجود ندارد که نشان دهد عزت نفس اصلا موجب چیزی می شود". عزت نفس درست و سالم ارزش بسیاری دارد اما آن چه باید مورد…

آیا تمایل ذاتی انسان نسبت به منفی است یا مثبت؟

تمایلات ذاتی در همه سیستم های انسانی در جهت منفی وجود دارند، اما گرایش های ذاتی به سمت مثبت نیز وجود دارند. تمایلات ذاتی نسبت به منفی تحقیقات نشان می دهد که انسان ها به شدت به حوادث منفی واکنش نشان می دهند. بازخورد منفی تاثیر عاطفی…