روان شناسی مثبت گرا

معرفی سه مفهوم در رهبری مثبت گرا

امروزه رهبری یکی از موضوعات پیشرو در پژوهش سازمانی مثبت گراست(پژوهش سازمانی مثبت گرا (POS) بر روی پویایی های مولد درون سازمان ها تمرکز دارد. در واقع این تمرکز، به توسعه نقاط قوت و توانمندهای افراد، افزایش انعطاف پذیری در کارکنان، فراهم سازی…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش چهارم)

بهره هیجانی سازگاری پذیری (Adaptation) که شامل مولفه های زیر است: انعطاف پذیری (Flexibility) توانایی سازگار بودن افکار و رفتار شما با تغییرات محیطی و موقعیت های مختلف است. زندگی در حال تغییر مداوم است. توانایی رویارویی ما با آن تا حد زیادی…

یک مهارت اساسی ناشناخته و نادیده گرفته شده در فرهنگ ما

به طور کلی در فرهنگ ما، در بسیاری از زمینه ها، سرعت داشتن یا سریع بودن جایگاه ویژه و پسندیده ای ندارد. برای نمونه؛ معمولا یکی دو ساعت دیرتر از زمان اعلام شده برای شروع یک مهمانی به آن جا می رویم و از آن سو مراسم خداحافظی کردنمان در طی چندین…

دو پرسش در مورد پژوهش سازمانی مثبت گرا (POS)

دکتر کیم کامرون Kim S. Cameron که در حال حاضر پروفسور در دانشکده ی بیزنس دانشگاه میشیگان است، تدوین کننده ی استراتژی هایی برای عملکرد فوق العاده در سازمان ها با عنوان "رهبری مثبت گرا" است. کیم کامرون با استفاده از اصول روان شناسی مثبت گرا و…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش سوم)

در این جا به بهره هیجانی بین فردی یا روابط با دیگران (Intrapersonal) که شامل مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است، می پردازیم. همدلی (Empathy) توانایی شما در آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش قائل بودن برای…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش دوم)

خودابرازی (Assertiveness) توانایی شما در ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود (دفاع از حقوق خود به شیوه ی ناپرخاشگرانه) می باشد. مهارت ابراز وجود بدین معناست که برای خواسته‌ها و نیازها و ارزش‌های خودم به…

هیجان ها بهترین راهنما در مسیر زندگی هستند

انتخاب ساده است؛ یا مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرید و تا جایی که امکان دارد کنترل آن را به دست بگیرید یا بی مقصد و باری به هر جهت، بروید و سرخوش باشید که بهترین پیش می آید. در این جهان متناقض، نامشخص، پیچیده و مبهم، سوار شدن بر موج های تغییر،…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش اول)

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان از اوایل دهه ی دو هراز میلادی برنامه های زیادی برای بهبود هوش هیجانی در مدرسه و محل کار رواج یافته است. قصد دارم که با ارائه ی راهکارهای مناسب به تک تک مولفه های هوش هیجانی، البته بیشتر با…

هوش هیجانی

پژوهش های گسترده نشان می دهند امروزه در دنیای مدرن، هوش هیجانی عاملی اساسی در موفقیت شخصی و شغلی است. حتما شما هم در مورد هوش هیجانی خوانده یا شنیده اید، اما آیا به طور دقیق می دانید هوش هیجانی چیست؟ غالبا، درک درستی از هوش هیجانی وجود…

کمال گرایی یا کامل گرایی

برخی واژه های روان شناسی در کاربرد عامه و رایج از معنای واقعی خود فاصله گرفته اند. برای نمونه شاید برخورد کرده باشید با کسی که با حالتی از افتخار می گوید "من خودشیفته ام"، فکر می کنید آن فرد حاضر است با همان حس و حالت بگوید "من پر از عقده ی…