روان شناسی مثبت گرا

دو پرسش در مورد پژوهش سازمانی مثبت گرا (POS)

دکتر کیم کامرون Kim S. Cameron که در حال حاضر پروفسور در دانشکده ی بیزنس دانشگاه میشیگان است، تدوین کننده ی استراتژی هایی برای عملکرد فوق العاده در سازمان ها با عنوان "رهبری مثبت گرا" است. کیم کامرون با استفاده از اصول روان شناسی مثبت گرا و…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش سوم)

در این جا به بهره هیجانی بین فردی یا روابط با دیگران (Intrapersonal) که شامل مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است، می پردازیم. همدلی (Empathy) توانایی شما در آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش قائل بودن برای…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش دوم)

خودابرازی (Assertiveness) توانایی شما در ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود (دفاع از حقوق خود به شیوه ی ناپرخاشگرانه) می باشد. مهارت ابراز وجود بدین معناست که برای خواسته‌ها و نیازها و ارزش‌های خودم به…

هیجان ها بهترین راهنما در مسیر زندگی هستند

انتخاب ساده است؛ یا مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرید و تا جایی که امکان دارد کنترل آن را به دست بگیرید یا بی مقصد و باری به هر جهت، بروید و سرخوش باشید که بهترین پیش می آید. در این جهان متناقض، نامشخص، پیچیده و مبهم، سوار شدن بر موج های تغییر،…

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان(بخش اول)

راهکارهایی برای بهبود هوش هیجانی در بزرگسالان از اوایل دهه ی دو هراز میلادی برنامه های زیادی برای بهبود هوش هیجانی در مدرسه و محل کار رواج یافته است. قصد دارم که با ارائه ی راهکارهای مناسب به تک تک مولفه های هوش هیجانی، البته بیشتر با…

هوش هیجانی

پژوهش های گسترده نشان می دهند امروزه در دنیای مدرن، هوش هیجانی عاملی اساسی در موفقیت شخصی و شغلی است. حتما شما هم در مورد هوش هیجانی خوانده یا شنیده اید، اما آیا به طور دقیق می دانید هوش هیجانی چیست؟ غالبا، درک درستی از هوش هیجانی وجود…

کمال گرایی یا کامل گرایی

برخی واژه های روان شناسی در کاربرد عامه و رایج از معنای واقعی خود فاصله گرفته اند. برای نمونه شاید برخورد کرده باشید با کسی که با حالتی از افتخار می گوید "من خودشیفته ام"، فکر می کنید آن فرد حاضر است با همان حس و حالت بگوید "من پر از عقده ی…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش چهارم)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش چهارم. هنر گوش دادن برای افرادی که در تکاپوی کسب مهارت های ارتباطی هستند اولین و مهم ترین قدم یادگرفتن مهارت درگوش دادن است. هنرگوش دادن شاهراه ژرفا بخشی به صمیمیت و حل…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش سوم)

خلاصه ای از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی؛ بخش سوم. برمبنای مفهوم سازی های کارل راجرزکه نظریه ی مراجع-محور او با گسترش در موقعیت های ارتباطی مختلف به شخص-محور تغییر یافت، نحوه ی ارتباط برقرار کردن شخص با شخص را به دو بخش…

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی(بخش دوم)

کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی بخش دوم. این پرسش ها راهنمای بازبینی شیوه ی هر یک از ما در برقراری ارتباط با دیگران است و درک عمیق تر مولفه های یک ارتباط یاری بخش را امکان پذیر می سازد. آیا من توسط فرد مقابل شخصی قابل…