روان شناسی مثبت گرا
Monthly Archives

اردیبهشت ۱۳۹۹

نه راهبرد برای بیدار کردن انگیزه

خود را از لحاظ غرقگی امتحان کنید. چهل بار در هفته به صورت تصادفی یادآوری تنظیم کنید و هر بار که دستگاه شما پیام می دهد یادداشت کنید مشغول انجام چه کاری هستید، چه احساسی دارید و آیا غرقگی را تجربه می کنید یا خیر؟ مشاهدات خود را ثبت کنید…

راهکارهایی برای ارتقاء انگیزه در سازمان

وقتی صحبت از انگیزش به میان می آید بین آن چه علم می داند و کاری که تجارت انجام می دهد شکاف وجود دارد. سیستم عامل فعلی دیگر کارساز نیست و اغلب باعث ضرر است. ما به یک سیستم عامل ارتقاء یافته برای انگیزه نیاز داریم و علم راه را نشان می دهد.…

بخش هایی از کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت

فداکاری، عشق ورزی و تعهد مادام العمر برای جست و جوی تعالی. این شیوه خوبی برای انجام هر کاری است که قلبتان را به سمت خود می کشاند و شما را به وجد می آورد. ما باید برای یافتن خوشی ها ریسک کنیم، باید سرسختی لازم برای پذیرش خوشحالی، در کوره بی…