روان شناسی مثبت گرا

طیف انگیزش

انگیزش کارکنان بخش چهارم

277

طیف انگیزش

همان طور که در پست قبل بیان شد انگیزش در واقع طیفی است که به صورت چندین مدل نمود می یابد. در این طیف شش حالت ممکن برای انگیزش وجود دارد که سه نوع از آن ها انگیزش بهینه هستند و بقیه حالت های کمتر از سطح بهینه و در واقع انگیزش های با کیفیت پایین هستند. دو عامل یا متغیری که این شش حالت ممکن انگیزش را می سازند عبارت اند از: خود-تنظیمی/خودکنترلی و نیازهای روان شناختی.

 

انگیزش با کیفیت پایین

در توصیف این گروه نکته ی اساسی عدم توانایی در به تعویق انداختن است. مانند میل به خوردن فست فود یا سیب زمینی سرخ کرده یا شیرینی خامه ای که مصرف آن همراه با اوج گیری ناگهانی قند خون، سطح بالایی از لذت تجربه می شود اما خیلی سریع افت قند خون به میزان کمتر از زمان قبل از شروع خوردن اتفاق می افتد و از این روست که لذتی به سرعت گذرا تجربه می شود که حتی ممکن است به احساس پشیمانی منتهی گردد.

 

انگیزش با کیفیت بالا

این حالت به اندازه قبلی وسوسه انگیز و هیجان انگیز نیست اما در طولانی مدت احساس رضایت و خرسندی عمیقی را می دهد و تغییرات اساسی و فراگیر را سبب می شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.